Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, który wygaszany będzie w 2018 roku. W jego ramach można otrzymać pomoc na zakup pierwszej nieruchomości. Polega ona na dopłacie do kredytu hipotecznego. W jej ramach można uzyskać nawet 100 tysięcy złotych pomocy.

Mieszkanie dla Młodych – limity dla Poznania i Wielkopolski

By kupić mieszkanie w ramach programu musi ono spełnić pełne normy: dom musi mieć mniej niż 100m2 ani mieszkanie – 75m2 powierzchni mieszkalnej. Muszą się one także mieścić w limicie cenowym:

Limity MdM rynek pierwotny
Limit ceny 1 m2

 • Poznań – 5 711,20 zł
 • Gminy sąsiadujące z Poznaniem – 4 724,28 zł
 • Pozostałe gminy – 3 936,90 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

 • Poznań – 4 672,80 zł
 • Gminy sąsiadujące z Poznaniem – 3 865,32 zł
 • Pozostałe gminy – 3 221,10 zł

Limity zmieniają się co kwartał. Aktualne limity znajdziesz tutaj: limity MdM.

Zasady programu Mieszkanie dla Młodych

By otrzymać rządową pomoc także beneficjent musi spełnić szereg warunków:

 • mieć mniej niż 35 lat,
 • nie być nigdy posiadaczem mieszkania, domu lub większości udziałów w nieruchomości mieszkalnej,
 • być chętnym na wzięcie kredytu co najmniej na 50% wartości nieruchomości na 15 lat.

O wysokości wypłaconego wsparcia decyduje ilość potomstwa. I tak:

 • bezdzietni otrzymają 10%,
 • rodzice jedynaka – 15%,
 • rodzice dwójki – 20%,
 • a rodziny wielodzietne z trójką i większą ilości dzieci – 30%.

Dodatkowo, jeśli w przeciągu 5 lat od zawarcia umowy urodzi nam się trzecie lub kolejne dziecko można liczyć na 5% dodatkowej dopłaty.

Należy jednak pamiętać, że pomoc można stracić w następujących przypadkach:

 • Zrzeczenie się współwłasności lub sprzedaż nieruchomości objętej dofinansowaniem MdM w przeciągu pierwszych pięciu lat spłacania kredytu. Zapis ma za zadanie ochronę środków przed zakusami osób chcących zarobić na wsparciu.
 • Użyczenie, podnajem lub wynajem nieruchomości przed upływem pięciu lat od podpisania umowy. Lokal ma za zadanie zapewnienie warunków mieszkaniowych, nie może zostać użyty do zarabiania pieniędzy na zasadzie wynajmu.
 • Odstąpienie przez jedną ze stron od budowy domu lub zakupu nieruchomości.
 • Nabycie praw własności do innej nieruchomości z przeznaczeniem mieszkalnym przed upływem pięciu lat.

Więcej o programie MdM znajdziesz na oficjalnej stronie: MdMprogram.com